เอไอเอสโดยบริการข้ามแดนอัตโนมัติสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลหญิงอายุ 19 ปี ชิงแชมป์โลก รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

เอไอเอสโดยบริการข้ามแดนอัตโนมัติ เดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบเงินและโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดวัน-ทู-คอล! รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลหญิงอายุ 19 ปี ชิงแชมป์โลกหรือ FIFA U-19 Women’s World Championship Thailand 2004

นายกฤษณัน งามผาติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสในฐานะบริษัทคนไทยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬาในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการนำประสบการณ์ทางด้านกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลระดับโลกมามอบให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสนใจการเล่นกีฬามากขึ้น และที่ผ่านมากับการมอบรางวัลแห่งความสำเร็จให้แก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาระดับโลก ทั้งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 28 รวมมูลค่า 5 ล้านบาท และพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 12 รวมเป็นเงิน 2.7 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเอไอเอสในการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาทุกระดับอย่างแท้จริง

สำหรับในปี 2547 เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือ กกท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงอายุ 19 ปี ชิงแชมป์โลก หรือ FIFA U-19 Women’s World Championship Thailand 2004 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 27 พฤศจิกายน 2547 เอไอเอสเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยและโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกในครั้งนี้ จึงให้การสนับสนุนเงินและโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด วัน-ทู-คอล! รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาของประเทศ

ทางด้านนายสันติภาพ เตชะวณิช ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชน คือ เอไอเอส มองเห็นความสำคัญของการที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกในครั้งนี้ ซึ่งการสนับสนุนของเอไอเอสจะช่วยให้การจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงอายุ 19 ปี ชิงแชมป์โลก หรือ FIFA U-19 Women’s World Championship Thailand 2004 ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทางกกท.ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป