โรงแรมแพน แปซิฟิค กรุงเทพ มอบเงินช่วยภัยใต้

มร.ซาเมียร์ วิลเดอมานน์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแพน แปซิฟิค กรุงเทพ พร้อมด้วยตัวแทนพนังานโรงแรม มอบเงินบริจาคให้กับพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยเงินที่บริจาคได้มาจากพนักงานโรงแรมและแขกที่เข้าพักร่วมบริจาค รวมถึงเงินสมทบทุนจากกิจกรรมที่ทางโรงแรมจัดขึ้น