ซีมิโก้ แถลงผลประกอบการปี 50 ระบุตลาด TFEX โตถึงร้อยละ 228


31-01-2008 00:00:00

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) แถลงผลประกอบการปี 50 ระบุผลการดำเนินงานของบริษัทในตลาดตราสารอนุพันธ์มีผลเป็นที่น่าพอใจ มีลูกค้าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 228 เมื่อเทียบกับปี 2549 ส่วนลูกค้า Internet มีเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 38 ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี เดินหน้าปรับกลยุทธ์ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตลาดทุน พร้อมขยายฐานลูกค้าต่างประเทศและสถาบัน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา ตลาด TFEX ของบริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 228 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2549 และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5 ในช่วงสิ้นปี 2550 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา”

“สภาพทางการเงินของบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550 เท่ากับ 2.8 พันล้านบาท อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ 358 (สูงกว่าอัตราขั้นต่ำซึ่งกำหนดให้เป็นร้อยละ 7) และบริษัทมีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและสภาพคล่องสูง โดยร้อยละ 30 เป็นเงินสดและสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงเงินสด และไม่มีเงินกู้ยืม” นายชัยภัทร กล่าว

“ซึ่งจากการที่สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวจากปัญหา Sup-prime loan ปัญหาราคาน้ำมัน รวมถึงการเปิดค่าธรรมเนียมเสรีในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมแผนการและกลยุทธ์เพื่อรองรับกับสถานการณ์ของตลาดทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยจัดให้มีทีมขายและการตลาดที่อาศัยนวัตกรรมเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระจายแหล่งที่มาของรายได้เพื่อสร้างกำไรด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศและลูกค้าสถาบันมากขึ้น” นายชัยภัทร กล่าว

“โดยภายในปี 2550 บริษัทมีลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายทั้งสิ้น 32,097 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า Internet เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 38 ภายในระยะเวลา 2 ปี” นายชัยภัทร กล่าวเพิ่มเติม

ภาวะตลาดทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหา Sub prime loan ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความไม่แน่นอนทางการเมือง หากแต่ในปีที่ผ่านมาดัชนีตลาดยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26.22 จาก 679.48 เมื่อปี 2549 เป็น 858.10 ปี 2550 โดยมีมูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่ากับ 6,636.07 พันล้านบาท

ด้านปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 16.3 พันล้านบาทในปี 2549 เป็น 17.1 พันล้านบาทในปี 2550 และตลาดตราสารอนุพันธ์ได้เปิดให้ทำการซื้อขาย Options ในเดือนตุลาคม 2550 ทั้งนี้ การซื้อขายในตลาดตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านบาทในปี 2549 เป็น 7.6 พันล้านบาทในปี 2550

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กรุณาเข้าชมที่เว็บไซต์ www.seamico.com