Search Engine Marketing Workshop เจาะลึกวิธีทำการโฆษณาออนไลน์


18-02-2009 00:00:00

อินเตอร์เน็ตยังเป็นช่องทางการตลาดยอดฮิตของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ในแต่ละวันนักท่องเที่ยวนับล้านคนทั่วโลกใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแห่ลงค้นข้อมูลท่องเที่ยว ส่งผลให้ Search Engine Marketing กลายเป็นเครื่องมือที่นักการตลาดต้องรู้ SPOTMARK จึงจัด Search Engine Marketing Workshop เน้นการโฆษณาออนไลน์ เจาะลึกวิธีการทำแคมเปญที่สัมฤทธืผลเพื่อสร้างกำไรเพื่อธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2552 ที่โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ

ปี 2552 จะเป็นปีที่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวการณ์ถดถอยของเศรษฐกิจโลก นักการตลาดชั้นนำที่ร่วมงาน Hotel eMarketing Conference 2009 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดย SPOTMARK เห็นพ้องต้องกันว่า ในสภาวการณ์เช่นนี้การตลาดออนไลน์คือคำตอบที่ดีที่สุดที่จะช่วยผู้ประกอบการสร้างกำไรและเสริมศักยภาพด้านการแข่งขัน เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก

SEM หรือ Search Engine Marketing ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือการตลาดยอดฮิต เพราะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวใช้ในการสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยประมาณกันว่าในแต่ละวันนักท่องเที่ยวนับล้านคนได้ใช้ Search Engine ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว ดังนั้นหากเว็ปไซต์ของคุณติดอันดับต้นๆ ในผลการค้นหา จะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์ เพราะนั่นจะเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผู้เข้าชมเว็ปไซต์ ด้วยเหตุนี้ Search Engine Marketing จึงเป็นช่องทางที่นักการตลาดส่วนใหญ่เลือกใช้เพื่อการเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้บริโภคออนไลน์ อย่างไรก็ดี ทุกวันนี้ การทำการตลาดด้วยเสิร์ชเอ็นจินได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านรูปแบบ แนวคิด และ เทคโนโลยี ดังนั้น นักการตลาดจำเป็นต้องติดต่อความเคลื่อนไหวอยู่เสมอหากต้องการประสบความสำเร็จในเครื่องมือการตลาดชนิดนี้

เพื่อต่อยอดแนวคิดดังกล่าว SPOTMARK เตรียมจัดการฝึกอบรม Search Engine Marketing Workshop ในวันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2552 การอบรมครั้งนี้ได้รับการออกแบบเพื่อผู้ประกอบการโรงแรมและนักการตลาดโรงแรมโดยเฉพาะ ด้วยข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับบัญชีการใช้งาน Adwords พร้อมกับแคมเปญโฆษณาจริงที่สามารถใช้งานได้ทันที ค่าฝึกอบรม 17,150 บาท การฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดย SPOTMARK และสนับสนุนการจัดงานโดย MediaContacts และ WD System ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SPOTMARK โทรศัพท์ 02 978 2519 อีเมลล์ info@sptmrk.com หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.sptmrk.com