Tuesday, August 22, 2017
Home Tags ผู้ค้าออนไลน์

Tag: ผู้ค้าออนไลน์

มีผลแล้วนะ ! “ผู้ค้าออนไลน์” ต้องแสดงราคา รายละเอียดสินค้า-บริการให้ชัดเจน

มีผลแล้ว! บอร์ดคุมราคาสินค้าฯ ออกประกาศสั่ง “ผู้ค้าออนไลน์” ต้องแสดงราคา-รายละเอียดสินค้าและบริการ หวังให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ