Friday, June 23, 2017
Home Tags หุ่นยนต์

Tag: หุ่นยนต์

ระวัง ! 9 อาชีพ ที่จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ AI

หากเอ่ยถึงอาชีพ "นักแสดง นักจิตวิทยา คุณครู นักดนตรี นักข่าว" อาชีพเหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ยังปลอดภัยในยุคแห่งการ Disruption โดย Artificial Intelligence

การศึกษา : ตลาดใหญ่ธุรกิจไอที

ไมโครซอฟท์กับแผนรากหญ้า การ์ทเนอร์ บ.วิจัยเกี่ยวกับไอที คาดการณ์ว่า เทคโนโลยีเวบเซอร์วิสมีขนาดตลาดทั่วโลก 38,000 ล้านเหรียญ โดยไมโครซอฟท์เป็นผู้นำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ในสัดส่วน 46.5% การที่รัฐบาลไทยปัจจุบันมีนโยบายเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้านไอทีเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ไมโครซอฟท์จึงได้เสนอแผนร่วมดำเนินการกับรัฐบาล เพื่อเป้าหมายขยายธุรกิจเว็บเซอร์วิส (.Net) ตั้งเป้า 3 ปี คือ ปีที่ 1 สร้างทักษะและความเชี่ยวชาญ ปีที่...