Friday, July 28, 2017
Home Tags GMM25

Tag: GMM25

เปิดกลยุทธ์การปั้นแบรนด์ “GMM 25” “คลับฟรายเดย์” ขึ้นแท่นคอนเทนต์ คิลเลอร์

2 ปีแห่งการปั้นช่องทีวีดิจิทัลช่อง GMM25 โดยบิ๊กบอส “สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัล ทีวี ที่ได้เริ่มต้นเส้นทางจากสายวิทยุสถานีกรีนเวฟที่มีอายุยาวนานกว่า 25 ปีแล้ว ซึ่งคอนเทนต์ที่เป็นตัวชูโรงที่สุดของกรีเวฟก็คือ “คลับฟรายเดย์”