ชนะ จิระเลิศพงษ์ : Coffee Consumptio


03-01-2010 00:00:00

ชนะ จิระเลิศพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด

Coffee Consumption โดย Bernhard Rothfos

Why? : การเป็นผู้บริหารบริษัทกาแฟหนังสือส่วนใหญ่ที่อ่านจึงเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการปลูกกาแฟ ความรู้ทางด้านเกษตร เช่น การสีกาแฟให้เป็นสารกาแฟ ซึ่งรวมถึงการผลิตทั้งกระบวนการ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร เครื่องจักร และแพ็กเกจจิ้งของกาแฟทั่วโลก จะได้นำมาคิดปรับปรุงพัฒนากาแฟเขาช่องให้มีคุณภาพดีก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ

In brief : เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการคั่ว การบดกาแฟ รวมทั้งรายละเอียดของกระบวนการผลิตกาแฟสำเร็จรูปในโรงงานอุตสาหกรรม ซื้อมาตอนไป Work Shop การคั่วกาแฟที่ San Francisco สหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่ออ่านแล้วก็ชอบเพราะช่วยเพิ่มพูนความรู้เรื่องของกาแฟของชาติอื่นๆ นำมาประยุกต์ใช้ได้ และเป็นข้อมูลศึกษาต่อไป