ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าซื้อกิจการของ เฟอร์ติน ฟาร์มา มุ่งเดินหน้าผลิตภัณฑ์ไร้ควันและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ภายในปี 2568

บริษัทฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) เปิดเผยว่า บริษัทตกลงเข้าซื้อกิจการของบริษัทเฟอร์ติน ฟาร์มา เอเอส (Fertin Pharma A/S) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมเวชภัณฑ์และและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่เน้นระบบการนำส่งทางช่องปาก (Oral and Intra-oral delivery system) ด้วยมูลค่า 5.1 พันล้านโครน เดนมาร์ก (ประมาณ 820 ล้านเหรียญสหรัฐ)

“การซื้อกิจการเฟอร์ติน ฟาร์มา ถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าเข้าสู่สังคมไร้ควัน ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้ควันของเรา โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นำส่งสาร (Active ingredient) ทางช่องปาก และจะช่วยผลักดันธุรกิจของเราให้เติบโต นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคติน” มร. ยาเซค โอลแซ็ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว และเสริมว่า “ทั้งพีเอ็มไอ และเฟอร์ติน มีความมุ่งมั่นร่วมกันในนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในที่สุด ด้วยผลงานด้านผลิตภัณฑ์ ความโดดเด่นด้านธุรกิจ และความชำนาญระดับโลกของบริษัทเฟอร์ติน จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายขนาดของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของปี 2568 ที่รายได้สุทธิมากกว่าร้อยละ 50 มาจากผลิตภัณฑ์ไร้ควัน และอย่างน้อย 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มาจากกลุ่มที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นิโคติน”

มร. ปีเตอร์ ฮาลลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเฟอร์ติน ฟาร์มา กล่าวว่า “เฟอร์ติน ฟาร์มา มีเส้นทางธุรกิจที่น่าประทับใจตลอดมาภายใต้การบริหารงานของครอบครัวแบกเกอร์ซอเรนเซน (Bagger-Sorensen) การเข้าถือกิจการใหม่ของพีเอ็มไอจะทำให้เฟอร์ติน ฟาร์มา บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งรวมถึงการรับจ้างผลิตตามสัญญาให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ของเรา ในขณะเดียวกัน พีเอ็มไอก็กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพื่อสร้างอนาคตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ไร้ควันและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากนิโคติน แรงผลักดันนี้ถือว่าสอดคล้องกับของเฟอร์ติน ฟาร์มาที่ต้องการให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ถือได้ว่าเราได้รู้จักกับผู้ร่วมกิจการที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งจะทำให้บริษัทเฟอร์ติน ฟาร์มาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว”

การเข้าซื้อกิจการของเฟอร์ติน ฟาร์มา จะทำให้พีเอ็มไอ ได้รับความรู้ในการคิดค้น ปรับสูตร และพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ให้กับผลิตภัณฑ์ไร้ควัน รวมทั้งสามารถเร่งให้บริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นำส่งสารทางช่องปาก (oral category) รวมทั้งสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมกับผู้บริโภค ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้ควันต่างๆ เช่น นิโคตินแบบซอง (Nicotine pouches) และยาอม (Lozenges) และยังเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่นำส่งสารสำคัญทางช่องปากของเฟอร์ติน ไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อเสริมความเชี่ยวชาญของพีเอ็มไอในด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูดดม (Inhalation) ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมที่จำหน่ายได้ทั่วไป (Over-the-counter) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น ช่วยการนอนหลับ ให้พลังงาน และช่วยเพิ่มสมาธิ นอกจากนี้การเข้าถือกิจการในครั้งนี้ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการวิจัยและพัฒนา (R&D) และความชำนาญด้านการผลิตนิโคตินและผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากนิโคติน ด้วยการเพิ่มคนทำงานที่มีความสามารถและทักษะและนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 คน รวมถึงการเร่งการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยการขยายโอกาสการเข้าถึงทางเลือกของผลิตภัณฑ์แบบไร้ควันให้กับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ทั่วโลกและสร้างฐานธุรกิจที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นิโคติน เพื่อเร่งยุติการผลิตบุหรี่ที่มีการเผาไหม้

ต้นปีที่ผ่านมา พีเอ็มไอประกาศเป้าหมายภายในปี 2568 ที่จะสร้างธุรกิจที่มีสัดส่วนมากกว่ารัอยละ 50 ของรายได้สุทธิให้มาจากผลิตภัณฑ์ไร้ควัน นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมไร้ควันแล้ว พีเอ็มไอตั้งใจที่จะยกระดับความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญทางการทดลองทางคลีนิค  เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือไปจากยาสูบและนิโคติน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถลดผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและสร้างผลกระทบทางบวกให้กับสังคม

Delivering a Smoke-Free Future

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตั้งแต่ปี 2534 และมีพนักงานไทยที่มีความสามารถกว่า 350 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสำเร็จทางธุรกิจในการสร้างสังคมไร้ควัน

เราเป็นผู้นำในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้างสังคมไร้ควันและนำผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-free Product) มาแทนที่บุหรี่ซิกาแรตในที่สุดเพื่อประโยชน์ของสังคม บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป พีเอ็มไอกำลังสร้างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ซึ่งแม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไป ด้วยความสามารถอันหลากหลายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยที่ทันสมัย และกระบวนการพิสูจน์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พีเอ็มไอมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด กลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้ควันของพีเอ็มไอประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้และผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบของนิโคติน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผลิตภัณฑ์ไร้ควันของพีเอ็มไอ มีจำหน่ายอยู่ในเมืองหลักและทั่วประเทศใน 66 แห่งทั่วโลก พีเอ็มไอประมาณการว่ามีผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วโลกประมาณ 14 ล้านคนเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้ (Heated Tobacco Product) และเลิกสูบบุหรี่

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.philipmorristhailand.com และ https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/