ดิอาจิโอต่อยอดความสำเร็จส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ เปิดตัวเว็บไซต์ DRINKiQ โฉมใหม่ เดินหน้าสร้างสังคมแห่งความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

  • ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) ประกาศความสำเร็จของแบบทดสอบดริ้งค์ไอคิวควิซ (DRINKiQ Quiz) ที่เปิดตัวไปเมื่อกันยายน 2563  และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยยอดการทำควิซมากกว่า 34,000 ครั้ง
  • ผลสำรวจทั้งออนไลน์และออฟไลน์เผยคนไทยที่เข้ามาทำแบบทดสอบดริ้งค์ไอคิวควิซจำนวน 98.6% อยากปรับพฤติกรรมการดื่มให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผู้อื่นหลังทำแบบทดสอบ ผู้ทำแบบทดสอบจำนวน 90.6% จะแนะนำให้ผู้อื่นดื่มให้ดียิ่งขึ้น และผู้ทำแบบทดสอบ 97.9% ระบุว่าควิซนี้ช่วยให้เข้าใจเรื่องการดื่มอย่างพอดีมากขึ้น
  • เว็บไซต์ดริ้งค์ไอคิว (DRINKiQ) โฉมใหม่จะเข้ามาสานต่อความสำเร็จของแบบทดสอบ ดริ้งค์ไอคิวควิซด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความรู้เรื่องการดื่มให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ดื่มหรือไม่ดื่ม ด้วยช่องทางออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าถึง ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมแห่งการดื่มอย่างรับผิดชอบ

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรีเมียมระดับโลก ประกาศความสำเร็จที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมการดื่มอย่างสร้างสรรค์ในสังคมไทย จากดริ้งค์ไอคิวควิซ (DRINKiQ Quiz) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ฉบับสั้นที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2563  และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคด้วยยอดการทำแบบทดสอบสูงกว่า 34,000 ครั้ง พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ดริ้งค์ไอคิวโฉมใหม่ที่จะมารับไม้ต่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของสังคมแห่งความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในระยะยาว

นางสาวชัชฎา จันทรางศุ  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า “ดิอาจิโอให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านความยั่งยืน SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS และยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่จะลดการดื่มอย่างเป็นอันตรายทั่วโลกให้ได้ 10% ภายในปี 2568 ซึ่งปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการลดการดื่มอย่างเป็นอันตรายคือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง DMHT มุ่งมั่นให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ผ่านโครงการดริ้งค์ไอคิวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยเน้นในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่ดื่มและไม่ดื่มแอลกอฮอล์ สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งในรูปแบบแพลตฟอร์ม E-Learning ตามมาด้วยควิซออนไลน์ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2563 และมียอดการเข้าทำควิซมากกว่า 34,000 ครั้ง ความคิดเห็นของผู้ทำควิซยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าดริ้งค์ไอคิวควิซสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการดื่มแอลกอฮอล์”

DMHT ได้มีการทำแบบสำรวจทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสำรวจทัศนคติของผู้ที่ทำแบบทดสอบดริ้งค์ไอคิวควิซเพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบทดสอบ และพบว่าแบบทดสอบมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับการดื่มในทิศทางที่ดีขึ้น โดย 98.6% ของผู้ทำแบบทดสอบระบุว่าตนเองมีความคิดอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผู้อื่น 90.6% ระบุว่าจะชักชวนผู้อื่นเข้ามาทำควิซ และ 97.9% ของผู้ทำแบบทดสอบระบุว่าควิซนี้ช่วยให้เข้าใจเรื่องการดื่มอย่างพอดีมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ทำแบบสำรวจ ทั้งผู้ที่ดื่มและไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ยังระบุอีกด้วยว่าพวกเขาได้ความรู้ใหม่ๆ และแก้ไขความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ จากการทำแบบทดสอบดริ้งค์ไอคิวควิซ

เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จของแบบทดสอบดริ้งค์ไอคิวควิซ DMHT จึงเปิดตัวเว็บไซต์ดริ้งค์ไอคิวโฉมใหม่ (https://www.drinkiq.com/th-th/) เพื่อเป็นพื้นที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และยังสะดวกในการเข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา โดยในเว็บไซต์ใหม่นี้จะมีทั้งข้อมูลที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างแอลกอฮอล์กับร่างกาย แอลกอฮอล์กับจิตใจ บทความที่จะช่วยสำรวจตนเองว่ากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์หรือไม่ รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่จะช่วยแก้ไขความเข้าใจที่ผิด เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจดื่มอย่างมีสติ และสามารถแนะนำคนใกล้ชิดให้ดื่มได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ยังมีแบบทดสอบดริ้งค์ไอคิวควิซ และแบบทดสอบที่ใช้ประเมินความเสี่ยงของพฤติกรรมการดื่มของตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงช่องทางติดต่อของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อีกด้วย

สแกน QR Code เพื่อเข้าเว็บไซต์ DRINKiQ โฉมใหม่