ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) ชนะรางวัล “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” จาก HR Asia จากการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม สนุกกับงาน และมอบโอกาสความสำเร็จให้ทุกคน

  • ความมุ่งมั่นของ DMHT ในการสร้างความมีส่วนร่วม ความหลากหลาย และนวัตกรรมในสถานที่ทำงาน ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” จาก HR Asia Media International
  • การได้รับรางวัลในครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของ DMHT ในการมุ่งเป็นบริษัทด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้รับความไว้วางใจ และเป็นบริษัทตัวเลือกอันดับหนึ่งที่มีคนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด
  • พนักงานของ DMHT มีความคิดที่เปิดกว้าง พร้อมปรับตัวและวิธีการทำงาน ให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมในยุค VUCA ได้อย่างดี โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อหนุนจากทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น Flex-philosophy และวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน และมีอิสระทางความคิด

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าระดับพรีเมี่ยม เป็น 1 ใน 52 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล Best Companies to work in Asia 2021 หรือ บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2021 จาก HR Asia โดย DMHT มีคะแนนผลสำรวจในระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานจากบริษัทฯ ที่เข้าร่วมกว่า 260 บริษัทฯ ในประเทศไทย จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและยอมรับความหลากหลาย การสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน การให้อิสระทางความคิด และส่งเสริมให้พนักงานรักและสนุกในงานที่ทำ ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาของบริษัท ‘Celebrating Life Everyday Everywhere’ ได้เป็นอย่างดี

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและยอมรับความหลากหลาย (Inclusion & Diversity) การสื่อสารผ่านช่องทางหลากหลายโดยปราศจากลำดับขั้นของตำแหน่ง การเปิดกว้างทางความคิด และปรัชญาการทำงานที่ยืดหยุ่น (Flex Philosophy) ของ DMHT เป็นหัวใจที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุด” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย HR Asia สื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย

รุ่งกานต์ รตนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีเป้าประสงค์และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน คือการเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นเลิศ และได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก ตามแผนพัฒนาองค์กรระดับโลกที่รู้จักกันในชื่อของ Society 2030: Spirit of Progress ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภค แต่ยังขยายไปถึงความยั่งยืนของสังคมโลกในภาพกว้าง ด้วยเหตุนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเราจะเน้นหนักที่การการมีส่วนร่วมและยอมรับความแตกต่าง การเปิดกว้างทางความคิด และการสื่อสารโดยปราศจากลำดับขั้นของตำแหน่ง ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำ (Proud of What We Do) การให้อิสระในการสร้างความสำเร็จ (Freedom to Succeed) และการให้คุณค่าและเห็นความสำคัญของกันและกัน (Valuing Each Other)

นอกจากนี้ DMHT ยังเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับการเติมเต็มใน 4 ปัจจัยหลัก คือ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง (Physical & Mental) มีความมั่นคงทางการเงิน (Financial) และมีความเชื่อมโยงทางสังคม (Social) และเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วน ทุกคนในองค์กรจะพร้อมเป็นแรงผลักดันให้ DMHT บรรลุเป้าประสงค์ของเราได้ รางวัล Best Companies to work in Asia 2021 นี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า DMHT กำลังก้าวเดินในทิศทางที่ถูกต้อง”

“เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของผู้สมัครงาน และสร้างความผูกพันของพนักงานปัจจุบันต่อองค์กร  เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงาน ตัวอย่างเช่น ‘Flex-Philosophy’ ที่เราเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกทำงานได้จากสถานที่และเวลาใดก็ได้ โดยมองที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสถานการณ์ในครอบครัวที่แตกต่างกันไป  การให้พนักงานลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรได้ถึง 26 สัปดาห์ด้วยค่าจ้างเต็มจำนวน (โดยไม่จำกัดบทบาทและเพศ)   การสนับสนุนให้พนักงานได้สื่อสารความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ต่อผู้บริหารระดับสูง ผ่านทีม ‘Great Place to Work’ ซึ่งเป็นอาสาสมัครตัวแทนจากทุกแผนกที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพนักงานอีกด้วย  เป็นต้น  ซึ่งนโยบายเหล่านี้ได้สร้างความแตกต่างในเชิงบวกได้อย่างแท้จริง

เราเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสบายใจจากสิ่งแวดล้อมที่เปิดกว้างทางความคิด และให้โอกาสที่จะสร้างความสำเร็จในแบบของตัวเอง พนักงานจะมีพลังและความกระตือรือร้นในการริเริ่มสร้างสรรค์  อันจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ  ที่ตอบโจทย์คู่ค้า ผู้บริโภค และสังคมของเรา”

รางวัล “บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย” ของ HR Asia เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการโหวตจากพนักงานว่า มีแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนความมีส่วนร่วมของพนักงาน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

“ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแรงของวัฒนธรรมองค์กรของเรา ที่เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่างและให้อิสระแก่พนักงานได้ทดลองสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโต ได้มีส่วนร่วม และมีพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง” รุ่งกานต์ รตนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวสรุป