เผยโฉมทีมเยาวชนคว้าสุดยอดแชมป์รางวัลดีเด่น สารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลสายฟ้าน้อย

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประกาศผลการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์รางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในการตัดสิน ปรากฏว่า รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงดีเด่น ได้แก่เรื่อง “การล้มของโชห่วย … การล่มสลายของวัฒนธรรมชุมชน” โดยทีมพิราบน้อยเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่เรื่อง “อาตมา … คือพระผู้หญิง” โดยทีม RAISOM 50 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

โอกาสนี้กรรมการตัดสินการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ รางวัลสายฟ้าน้อย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนำโดย นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และประธานคณะกรรมการตัดสินสารคดีเชิงข่าววิทยุฯ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ (แถวยืน – กลาง) รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัททรู ถ่ายภาพร่วมกับ นิสิต นักศึกษาที่ชนะการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ รางวัลสายฟ้าน้อย โดยรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงดีเด่นได้แก่เรื่อง “การล้มของโชห่วย …การล่มสลายของวัฒนธรรมชุมชน” โดยทีมพิราบน้อยเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อม โล่เกียรติยศ และรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ดีเด่นได้แก่เรื่อง “อาตมา … คือพระผู้หญิง โดย ทีม RAISOM 50 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ