" ค้นหาหุ้นคุณค่าที่ SET in the city Zone "

ผู้ลงทุนสนใจร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ ” ค้นหาหุ้นคุณค่า… กับ 2 Guru หุ้น ” ผ่านทีวีวงจรปิดอย่างคับคั่งบริเวณ “SET in the City Zone “หน้าห้อง Meeting Room 1- 4 ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และบ.ในเครือ พร้อมด้วยบล. บลจ. จัดเป็นเวทีกิจกรรมให้ความรู้ และ คำปรึกษาเรื่องการลงทุนผ่านสินค้าและบริการที่ครบวงจร ในงาน Money Expo 2008 ระหว่าง 8 – 11 พฤษภาคม นี้