ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เดินหน้าสู่ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค


20-06-2008 00:00:00

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นเจ้าภาพจัดงาน The 5th Asia-Pacific New Markets Forum แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม New Markets กว่า 12 ประเทศ ที่เข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เผยไม่หวั่นก้าวสู่สังเวียนระดับภูมิภาค

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กล่าวว่า การจัดงาน The 5th Asia-Pacific New Markets Forum ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์สำหรับธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง หรือที่เรียกกันว่ากลุ่ม New Markets ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค รวมถึง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ผ่านมาในการพัฒนา New Markets ซึ่งแต่ละตลาดสามารถเลือกนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามต้องการ

สำหรับสาระสำคัญที่สรุปได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Arulnathan Michael Dass ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia Berhad) และ Ms. Lily Chia ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Catalist จาก Singapore Exchange Ltd.) ร่วมเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการรับมือความเปลี่ยนแปลงว่า Bursa Malaysia ในขณะนี้ได้มีการยกระดับมาตรฐาน ตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเน้นกลยุทธ์ ในการเพิ่มจำนวนและคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน ส่วนทางตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้มีการตั้งกระดานหลักทรัพย์ใหม่ชื่อ “Catalist” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตดีให้เข้าจดทะเบียน ทั้งนี้ Catalist ได้นำรูปแบบของ London’s Alternative Investment Market (AIM) ประเทศอังกฤษมาปรับใช้ และเพิ่มความเข้มงวดคุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อลดความกังวลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการลดระยะเวลาในการพิจารณารับหลักทรัพย์ให้สั้นลงอีกด้วย

ในส่วนที่เกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงรุกสำหรับตลาดหลักทรัพย์ SMEs ได้รับเกียรติจาก Ms. Satoko Yamazaki ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Jasdaq Securities Exchange, Inc.) และ Mr. Richard Symon ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (National Stock Exchange of Australia) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ขณะนี้ Jasdaq ได้มีการเปิดกระดานสำหรับธุรกิจที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ ชื่อ NEO เมื่อปี 2550 เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง ให้มีโอกาสระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ได้

ทั้งนี้ Jasdaq Securities Exchange ถือเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่เน้นให้บริษัทที่ได้รับการร่วมลงทุนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ามาจดทะเบียน ส่วน Mr. Symon ได้มีการนำเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนา National Stock Exchange of Australia หรือ NSXA โดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ให้ง่ายกับการเข้าจดทะเบียน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเข้าจดทะเบียน นอกจากนี้ NSXA เน้นทำการตลาดเชิงรุกโดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อสรรหาบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ได้มีการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น อาทิ Gold Coast Exchange Sunshine Coast Exchange เป็นต้น

และสำหรับในเรื่องของธุรกิจเงินร่วมลงทุน เราได้รับเกียรติจาก Mr. Daung-Yen Lu ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์จีนไต้หวัน (GreTai Securities Market) และ Mr. Sung-Shin Kwak ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้(KOSDAQ จาก Korea Exchange, Inc.) ว่าตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองประสบความสำเร็จได้เนื่องจากมีบริษัทที่ได้รับเงินร่วมลงทุนมีการเจริญเติบโตจนสามารถเข้าจดทะเบียนได้เป็นจำนวนมาก โดยเมื่อปี 2550 พบว่า GreTai Securities Market มีบริษัทที่ได้รับเงินร่วมลงทุนจาก VC เข้าจดทะเบียนได้เป็นจำนวน 32% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด ส่วนทางด้าน KOSDAQ มีบริษัทที่รับเงินร่วมลงทุนจาก VC เข้าจดทะเบียนได้เกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด และจากประสบการณ์ความสำเร็จของทั้งสองประเทศสามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC) ของประเทศไทย

“การที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นโอกาสในการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการที่จะก้าวสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคได้อย่างมั่นใจ” ชนิตรกล่าวสรุป

ข้อมูลประกอบ
ตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม New Markets ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย
- ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia Berhad)
- ตลาดหลักทรัพย์สิงโปร์ (Catalist จาก Singapore Exchange Ltd.
- ตลาดหลักทรัพย์จีนไต้หวัน (GreTai Securities Market)
- ตลาดหลักทรัพย์จีนไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange)
- ตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม (Hochiminh Stock Exchange)
- ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Jasdaq Securities Exchange, Inc.)
- ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Mothers จาก Tokyo Stock Exchange, Group Inc.)
- ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ (KOSDAQ จาก Korea Exchange, Inc.)
- ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (National Stock Exchange of Australia)
- ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย ได้แก่
- Bank of Lao PDR (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และ
- Ministry of Economy and Finance of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา)