บ๊อชมอบรางวัลสุดยอดพนักงานขาย

กลุ่มบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bosch VB-Club Asia เพื่อมอบรางวัลแก่สุดยอดพนักงานขายของทวีปเอเชีย ในส่วนของประเทศไทยมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล และเป็นสมาชิกของ Bosch VB-Club Asia 2 ท่าน ได้แก่ นายกานต์ ลิ้มสมุทรเพชร จากฝ่ายผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย และนายรัฐกรณ์ ณ ถลาง จากฝ่ายเครื่องมือไฟฟ้า โดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมเพนนินซูลา