กสิกรไทยยึดตำแหน่งผู้ให้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศดีที่สุดของไทย 2 ปีซ้อน

กสิกรไทยคว้ารางวัลใหญ่รับปีใหม่จากนิตยสารโกลบอลไฟแนนซ์ ครองตำแหน่งธนาคารผู้ให้บริการธุรกิจต่างประเทศที่ดีที่สุดของไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ผลจากการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ และการสร้างพันธมิตรเพื่อต่อยอดทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งให้ปี 2551 มีส่วนแบ่งตลาด 24%

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า นิตยสาร โกลบอลไฟแนนซ์ (Global Finance) ซึ่งเป็นนิตยสารด้านเศรษฐกิจการเงินชั้นนำของโลกได้ประกาศผลการจัดการสำรวจโครงการ World’s Best Trade Finance Providers 2009 เพื่อมอบรางวัลให้แก่ธนาคารที่ให้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศดีที่สุดทั่วโลก ซึ่งสำหรับประเทศไทย นิตยสารโกลบอลไฟแนนซ์ได้ตัดสินให้ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารผู้ให้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศที่ดีที่สุดของประเทศไทย ประจำปี 2552 (Best Trade Finance Provider in Thailand 2009) ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

จากความสำเร็จดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่า นวัตกรรมการให้บริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยมีความโดดเด่น โดยเฉพาะการให้บริการแบบบูรณาการ (Trade Innovation) ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ ทั่วประเทศ 55 แห่ง และในปี 2552 มีโครงการจะเปิด ให้บริการเพิ่มเป็น 65 แห่ง ผู้ชำนาญการงานให้บริการธุรกิจต่างประเทศ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา พร้อมทั้งดูแลลูกค้าแบบรายบริษัทให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย (K-Trade Connect) เป็นช่องทาง ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปยังศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ

นอกจากนั้น ยังให้บริการเสริมอื่น ๆ อาทิ การตรวจสอบความคืบหน้าของธุรกรรม การรับประกันการชำระเงินของคู่ค้าในต่างประเทศ การเช็คอัตราแลกเปลี่ยนแบบ real time การแจ้งเตือนตามวงจรการนำเข้าและส่งออก และล่าสุดธนาคารกสิกรไทยยังเป็นธนาคารแรกในทวีปเอเชีย ที่สามารถเชื่อมระบบการให้บริการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศของธนาคารกับระบบการจัดส่งเอกสารของบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ช่วยให้เอกสารถึงปลายทางเร็วขึ้น ทำให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับการชำระเงินที่เร็วขึ้นด้วย

สำหรับการสร้างเครือข่ายการให้บริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอื่นทั่วโลก ธนาคารกสิกรไทยใช้กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับธนาคารระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ เช่น JP Morgan Chase N.A., Deutsche Bank A.G., The Bank of New York Mellon ซึ่งธนาคารเหล่านี้มีสาขาจำนวนมาก ครอบคลุมแหล่งธุรกิจต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก และมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการที่สามารถให้บริการลูกค้า ผู้ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

นายทรงพล กล่าวตอนท้ายว่า การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งให้บริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยโดดเด่น และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ในปี 2551 ธนาคารกสิกรไทยมีส่วนแบ่งตลาดธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศประมาณ 24% หรือเติบโตกว่า 40% จากปี 2550