MACO เฟ้นหาสุดยอดช่างภาพในโครงการประกวดถ่ายภาพ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO (มาโก้) จัดประกวดถ่ายภาพสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในโครงการ “Out of Home Media Photo Contest By MACO” มอบรางวัลให้กับนิสิต – นักศึกษาที่ชนะการประกวดในการแข่งขัน ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการถ่ายภาพร่วมตัดสินโครงการ โดยมีคุณนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตรงกลาง) เป็นประธานมอบรางวัล โดยผู้ชนะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐพล จงผดุงศัก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รางวัลที่ 2 นางสาวบุศยา ดอกกระฐิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และรางวัลที่ 3 นายณฐพล ศรีบูลสุข มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดขึ้น ณ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้