ทีซี ออสสิริส ฟิวเจอร์ส มั่นใจทีมงานและความเชี่ยวชาญในตลาดทองคำกว่า 30 ปี

ทีซี ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประกาศพร้อมให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า มั่นใจด้วยทีมงานคุณภาพและประสบการณ์จากบริษัทแม่ (ออสสิริส) ที่โตมาจากธุรกิจทองคำและมีความเข้าใจทุกมิติของการลงทุนทองคำ จะช่วยส่งเสริมธุรกิจในส่วนโบรกเกอร์ได้เป็นอย่างดี พร้อมสร้างมิติใหม่ให้วงการโบรกเกอร์

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทออสสิริส จำกัด และชมรมผู้ค้าปลีกทองคำแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ ในตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้ดำเนินการทดสอบระบบและพร้อมที่จะเปิดให้บริการในต้นเดือนมีนาคมนี้

บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส มีทีมบริหารงานที่มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุนทางด้านทองคำ (Gold Investment) เป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ยังเน้นที่ความโปร่งใสในการให้บริการ และ มุ่งพัฒนาตลาดทองคำอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้บริษัทได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะการให้ความรู้เชิงลึกแก่ลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าที่เป็นฐานเดิมของบริษัท ออสสิริส จำกัด แบบตัวต่อตัว เพื่อให้มีความเข้าใจสำหรับการลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์ส
มากขึ้น ส่วนการลงทุนในเรื่องทองคำนั้นถือว่านักลงทุนของบริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้ว จึงเชื่อว่าหากมีการเปิดซื้อขายในเดือนมีนาคมบริษัทเชื่อว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความพร้อมเข้าไปลงทุนได้ทันทีและเชื่อว่าในเวลานั้นจะทำให้ตลาดมีสภาพคล่อง และวอลลุ่มเพิ่มขึ้นสูงมาก

“โกลด์ฟิวเจอร์สน่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามามากขึ้น รวมทั้งปริมาณการซื้อขายก็น่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน หลังจากที่ ก.ล.ต. อนุญาตผู้ประกอบการร้านค้าทองได้มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจซื้อขายโกดล์ฟิวเจอร์สร่วมกัน”

นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัททีซี ออสสิริส ฟิวเจอร์ส กล่าวว่า นักลงทุนให้ความสนใจเรื่องการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สเป็นจำนวนมากจากการเข้ามารับฟังข้อมูลในงานสัมมนาของผู้ประ กอบการร้านทองและลูกค้า และการที่คนไทยมีความคุ้นเคยกับทองคำมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่ที่ไม่เคยลงทุนทั้งในหุ้นและฟิวเจอร์สเข้ามาซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สได้เป็นจำนวนมาก

ตลาดโกลด์ฟิวเจอร์สจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทองคำในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านความผันผวนของราคาทองคำ (Hedging) นอกจากนี้การลงทุนในสัญญาทองคำล่วงหน้าใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในทองคำแท่ง โดยใช้เงินลงทุนประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้า (เป็นเงินค้ำประกัน) ในขณะที่การลงทุนในทองคำแท่งใช้เงินลงทุนเต็มมูลค่าของสินค้า การลงทุนใน TFEX เป็นตลาดที่มีความโปร่งใสของราคา และไม่มีการบิดพลิ้วเรื่องของการชำระราคา ที่น่าสนใจคือ สามารถลงทุนได้ในภาวะที่ราคาทองคำเป็นขาลง เนื่องจากเป็นสัญญาล่วงหน้า นักลงทุนสามารถขายสัญญาทองคำล่วงหน้าก่อนได้ และมาซื้อปิดสัญญา (Off set position) ในอนาคต ภายหลังจากที่ราคาทองคำลดลงเพื่อทำกำไร ในขณะที่การลงทุนในทองคำไม่สามารถขายก่อนได้ ทำได้เพียงซื้อก่อนและขายเมื่อราคาทองคำสูงขึ้น

“จุดแข็งของ ที.ซี. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส คือ เรามีบริษัทแม่ (ออสสิริส) ที่เติบโตมาจากธุรกิจทองคำ ฉะนั้นเรียกได้ว่า มีความเข้าใจทุกมิติของการลงทุนทองคำ นอกจากนั้นเรายังมีทีมงานโบรกเกอร์มืออาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจากความพร้อมในทั้ง 2 ด้านดังกล่าวจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ที.ซี.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข็งแกร่ง ทั้งยังสามารถสร้างมิติใหม่ให้วงการโบรกเกอร์ได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาด โดยอาศัยทองคำเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ”

นายชุมพล พิทยานนท์ กรรมการ บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ในฐานะประธานชมรมค้าปลีกทองคำแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของร้านค้าปลีกทองคำในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายกับร้านค้าทองขนาดใหญ่และนำมาซื้อขายต่อกับลูกค้ารายย่อย และจากการที่เรื่องของพัฒนาการด้านอนุพันธ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคปัจจุบัน การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดโกลด์ฟิวเจอร์สด้วยกันจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับร้านทอง

นอกจากนี้การเข้ามาของชมรมผู้ค้าปลีกทองคำแห่งประเทศไทยจะช่วยให้บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส มีฐานลุกค้าทางด้านผู้ประกอบการร้านค้าทองคำที่กระจายอยู่ทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

นายบุญเลิศ ระบุว่า ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำที่ลุกลามไปทั่วโลก ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตร มีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยในการลงทุน คาดว่านักลงทุนทั่วโลกจะให้ความสนใจลงทุนในรูปการฝากเงินสดกับสถาบันทางการเงินและลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้น สำหรับเศรษฐกิจโลกในปี 2552 ค่อนข้างเปราะบางมาก ทองคำจึงเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ปลอดภัย และให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงไม่ต่ำกว่า 10% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

“ส่วนแนวโน้มตลาดทองคำโดยรวมใน ปี 2552 อาจมีความผันผวนทางราคาสูง เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ขอแนะนำให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงเป็น 2 ส่วน คือ ซื้อทองคำแท่งจากร้านทองทั่วไป และจัดสรรงบลงทุนบางส่วนในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) เพราะการซื้อขายทองคำในตลาดอนุพันธ์ใช้เงินลงทุนไม่มาก แต่ยังมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น นักลงทุนที่ยังไม่เข้าใจระบบการค้า Gold Futures อย่างเต็มที่ ควรใช้เงินลงทุนในสัดส่วนที่น้อยก่อน เพื่อเรียนรู้ตลาด Gold Futures ในระยะแรก”