กสิกรไทย มอบโล่แห่งความสำเร็จ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย มอบโล่ที่ระลึกให้นาย ประมินทร์ พันทวีศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เนื่องในโอกาสประสบความสำเร็จในการร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการเงินการชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (K-Supply Chain) และระบบจัดการและการเตรียมเอกสารส่งออกแบบอัตโนมัติ (Export Easy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการค้าระหว่างประเทศ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้