เมืองไทยประกันชีวิตร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยหนาว

นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวใน “โครงการ ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยหนาว” จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตท้องถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนผ้าห่ม โดยมี นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานีร่วมมือร่วมใจ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ร่วมทำความดีและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีแก่สังคมอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) เมื่อเร็วๆนี้