สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา "หลักดี…ไม่มีล้ม"

เจ้าของสินค้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ชื่อเรื่อง หลักดี…ไม่มีล้ม

ความยาว 30 วินาที

แนวคิด
ถ้าพูดถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะงง เพราะความที่ไม่คุ้นหู แต่ถ้าบอกว่า สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) ทุกคนต้องร้องอ๋อเป็นแน่แท้ เพราะเป็นสิทธิรักษาพยาบาลที่รัฐบาลมอบให้กับ พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนคนไทยทุกคน ที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือสิทธิประกันสังคม

หนังโฆษณาชิ้นนี้ มีแนวคิดคือ หลักดี…ไม่มีล้ม โดย “หลัก” ในที่นี้หมายถึง “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” และ “ล้ม” หมายถึง “ล้มละลาย” อันเนื่องมาจากการนำเงินมาใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดสมอง ล้างไต เป็นต้น

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล ในปัจจุบันนั้น ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่ แทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขได้เช่นเดียวกัน

เนื้อเรื่อง
นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนอาชีพต่างๆ ที่โดนโรคร้ายคุกคาม หนังเปิดเรื่องที่กลุ่มแม่บ้านกำลังช้อปปิ้งอยู่ ทันใดนั้นก็มีแท่งไม้ท่อนใหญ่ๆ ซึ่งมีข้อความโรคหัวใจวิ่งมาชนโครมเข้าเต็มๆ แต่เธอก็ไม่ล้ม จากนั้นแท่งไม้ตัวแทนของโรคต่างๆ ก็วิ่งไปชนกลุ่มคนในสถานที่ๆ แตกต่างกัน แต่ทุกคนจากหลากหลายกลุ่มอาชีพก็มีหลักให้พึ่งพิง นั่นคือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ดูแลประชาชนคนไทยไม่ให้ล้ม(ละลาย) เพราะความเจ็บป่วย

ทีมงานสร้างสรรค์ บริษัทโฆษณา ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ชเนษฎ์ รักติประกร

ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ สมคิด เลิศพิริยประเสริฐ
ประธาน พร้อมพงษ์
สุเชษฐ์ พรหมจาด

ผู้เขียนบทโฆษณา อดิศักดิ์ ตงสาลี
รัชฎาวรรณ สุวรรณโชติ

บริษัทถ่ายทำโฆษณา Sky Exits

ผู้กำกับ อนุชา บุญคง