K-ATM ร่วมลดภาวะโลกร้อน


by admin
29-09-2010 00:00:00

กสิกรไทยตอกย้ำปณิธานสีเขียว ร่วมลดภาวะโลกร้อน ปรับตู้เอทีเอ็มเกือบ 7,500 ตู้ ลดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศลง 61% พร้อมลดขนาดสลิปตู้เอทีเอ็มลง 30% ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฯไม่ต่ำกว่า 6,669 ตันต่อปี และช่วยแบงก์ประหยัดได้ 70 ล้านบาทต่อปี

นายพล ธนโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายการบริการและการขาย ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้กำหนดปณิธานสีเขียว ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของธนาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดได้เปิดตัว “โครงการ K-ATM ลดภาวะโลกร้อน” เพื่อปรับปรุงตู้เอทีเอ็มของธนาคารให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และกระดาษลง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ธนาคารฯ ได้ลดการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องเอทีเอ็มบางส่วนจากทั้งหมดประมาณ 7,500 เครื่อง โดยจะมีการปรับเวลาเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างของ K-Lobby 872 แห่ง และตู้เอทีเอ็มแบบตู้เดี่ยว 299 แห่ง จากเดิมที่เปิด 12 ชั่วโมงต่อวัน ลดเหลือ 4 ชั่วโมงต่อวันและลดเวลาการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศของเครื่องเอทีเอ็มจาก 18 ชั่วโมงต่อวัน เหลือ 10 ชั่วโมงต่อวัน หรือสามารถลดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศลง 61%

การลดการใช้กระแสไฟฟ้านี้ ช่วยใช้ธนาคารประหยัดค่าไฟฟ้าของตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศลงได้ประมาณ 45.14 ล้านบาทต่อปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะเรือนกระจกลงได้จำนวน 6,669 ตันต่อปี

นายพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การลดไฟฟ้าแสงสว่างครั้งนี้จะไม่กระทบการใช้บริการของลูกค้า เนื่องจากเป็นการปิดไฟเครื่องที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งหลังห้างปิดจะไม่มีลูกค้าใช้บริการ หรือปิดไฟป้ายโฆษณาด้านข้างตู้หลังสี่ทุ่มในพื้นที่ที่มีลูกค้าใช้บริการน้อย อย่างไรก็ตามธนาคารฯ ยังคงเปิดไฟเพดานที่ให้แสงสว่างที่พอเพียงในการทำธุรกรรมของลูกค้า และมั่นใจว่าลูกค้าจะมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน

นอกจากนั้น ธนาคารฯ ยังได้เปลี่ยนกระดาษสลิปรายงานธุรกรรมของเครื่องเอทีเอ็มใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งลดขนาดของกระดาษสลิปจากขนาด 8.0 X 11.2 เซนติเมตร เหลือ 8.0 X 8.5 เซนติเมตร ซึ่งการลดขนาดให้เล็กลงและใช้กระดาษที่ย่อยสลายได้ง่าย แต่ยังมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บไว้เป็นหลักฐานทางการเงินครบถ้วน จะช่วยลดการใช้กระดาษลงได้ประมาณ 30% และลดค่ากระดาษสลิปเอทีเอ็มได้ถึง 25 ล้านบาทต่อปี

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทย มีเครื่องเอทีเอ็มประมาณ 7,500 เครื่อง มีผู้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มมากกว่า 50 ล้านรายการต่อเดือน ซึ่ง “โครงการ K-ATM ลดภาวะโลกร้อน” จะช่วยให้ธนาคารฯ ลดค่าใช้จ่ายรวมลงได้เกือบ 70 ล้านบาทต่อปี และที่สำคัญจะช่วยรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกผ่านนวัตกรรมการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับปณิธานสีเขียวเพื่อโลกสะอาดสดใสอย่างยั่งยืนตลอดไป

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter