Tuesday, July 7, 2020

Monthly Archives: January 2003

SCIB ขยายสาขาในภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน

นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน ณ อาคารเลขที่ 35/9 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายอรุณ จิรชวาลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ขวามือ และนายสันติ ลออพันธ์สกุล...