Monday, June 27, 2022
Home Tags กฎ 20%

Tag: กฎ 20%

รู้จัก ‘กฎ 20%’ ของ ‘Google’ กับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อชิงความได้เปรียบในระยะยาว

คนส่วนใหญ่ใช้เวลาทุกวินาทีของวันทำงานเพื่อพยายามทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา รวมถึงต้องเข้าร่วมการประชุม ตอบกลับอีเมล ฯลฯ ซึ่งแค่นั้นก็ทำให้หัวยุ่งจนไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้ว และด้วยการทำงานแบบนั้นก็ยิ่งทำให้ยากต่อการจัดเวลาไปเรียนรู้สิ่งที่เราสนใจหรือรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญให้ได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว ดังนั้น ไปรู้จักกับ “กฎเวลา 20% ของ Google” กัน ว่าจะช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษาของตัวเองได้อย่างไร