Wednesday, September 29, 2021
Home Tags กลยุทธ์โรงพยาบาล

Tag: กลยุทธ์โรงพยาบาล

กลยุทธ์ธุรกิจโรงพยาบาล (4 P’s , 8 P’s และ 11 P’s)

ในหลายครั้งพอพูดถึงเรื่องธุรกิจการแพทย์ จะรู้สึกได้กลิ่นยา หรือน้ำยาต่างๆ ปัจจุบันพอนึกถึงโรงพยาบาล จะนึกถึง แอร์เย็นๆ มีที่พักนั่งรอ หรือซื้อของกินได้