Sunday, December 4, 2022
Home Tags การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Tag: การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รู้จัก “Blue Finance” แหล่งเงินทุนเชื่อมโยงการอนุรักษ์มหาสมุทรจาก “ไทยยูเนี่ยน” บริษัทอาหารทะเลระดับโลก

เครื่องมือทางการเงินแบบใหม่ที่ผูกโยงกับเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ สะท้อนความตั้งใจในการทำงานด้านความยั่งยืน “ไทยยูเนี่ยน” เปิดช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบ “Blue Finance” ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการอนุรักษ์มหาสมุทรโดยเฉพาะ มีการออกหุ้นกู้ลักษณะ Step up / Step down อัตราดอกเบี้ยจะขยับขึ้นลงตามความสำเร็จของเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยไทยยูเนี่ยนวางเป้าจะเพิ่มแหล่งเงินทุน Blue Finance นี้ให้มีสัดส่วนถึง 75% ภายในปี 2568 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด...

สุดปลื้ม! “เทสโก้ โลตัส” บรรลุเป้าความยั่งยืนปี 2020 นำค้าปลีกไทยสู่การบริโภคที่ยั่งยืน

แม้ในปีนี้อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเจอศึกใหญ่จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินธุรกิจท้าทายขึ้นไปอีก แต่ "เทสโก้ โลตัส" ก็ยังสามารถเดินหน้าตามแผนงานด้านความยั่งยืนที่วางไว้ เพื่อสร้างการเติบโตและสนับสนุนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า เพื่อนพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เทสโก้ โลตัส ได้กำหนดแผนความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ 4 ด้านหลัก ได้แก่ People (เพื่อนพนักงาน) Products (สินค้า)...