Wednesday, June 29, 2022
Home Tags กิจการเพื่อสังคม

Tag: กิจการเพื่อสังคม

ดีทีจีโอได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ประจำปี 2022 และเป็นองค์กรแรกของไทย ที่ได้รับเลือกถึง 4 ปีติดต่อกัน

Worlds Most Ethical Companies คือการให้เกียรติและยกย่ององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ ที่ยอดเยี่ยมและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และมีการกำกับดูแลที่ดีที่สุด ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) ได้รับเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2022 หรือ 2022 “World’s Most Ethical Companies” DTGO ถือเป็นองค์กรภาคธุรกิจแห่งแรกในไทยที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกันถึง...