Thursday, October 1, 2020
Home Tags คลายล็อกเฟส 4

Tag: คลายล็อกเฟส 4

สรุปร่างคลายล็อกเฟส 4 ดื่มเหล้าในร้านอาหาร-จัดคอนเสิร์ต แต่งดอาบอบนวด รอเคาะ 12 มิ.ย.

เปิดร่างกิจการคลายล็อกเฟส 4 เปิด ร.ร.นานาชาติ เปิดให้ดื่มเหล้าในร้านอาหาร ภัตตาคารได้ ศูนย์เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุเปิดบริการไปกลับได้ อนุญาตจัดงานอีเวนต์ คอนเสิร์ต ต้องลดแออัด จำกัด 5 ตารางเมตรต่อคน