Friday, February 3, 2023
Home Tags ความต้องการใช้จ่าย

Tag: ความต้องการใช้จ่าย

คนภาคตะวันออก “รัดเข็มขัด” หนักสุด! โควิดรอบสามกระทบ “ความต้องการซื้อ”

ฮาคูโฮโดสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภครอบเดือนมิถุนายน’64 พบว่า “ความต้องการซื้อ” สินค้าลดลง โดยกลุ่มที่รัดเข็มขัดมากขึ้นคือ “กลุ่มคนภาคตะวันออก” และ “คนวัย 30-39 ปี” สินค้าอาหารยังมีความต้องการสูงสุด เลี่ยงซื้อของชิ้นใหญ่ ยกเว้นมีประโยชน์กับอาชีพ