Monday, August 3, 2020
Home Tags คืนค่าตั๋ว

Tag: คืนค่าตั๋ว

“การบินไทย” แจงบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ทำให้ยังไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารได้ตอนนี้

การบินไทยออกโรงชี้แจงกรณีผู้โดยสารขอคืนค่าบัตรโดยสาร พบว่ามีการแชร์ข้อมูลว่าตอนนี้มีคนขอคืนนับแสนล้านบาท แต่การบินไทยยังไม่มีจ่าย ตอนนี้ออกมาชี้แจงว่าอยู่ในกระบวนการฟื้นฟู กฎหมายไม่ให้คืนเงินได้