Thursday, December 9, 2021
Home Tags คุณภาพสินเชื่อ

Tag: คุณภาพสินเชื่อ

เเนวโน้ม ‘ธุรกิจเเบงก์’ ปี 65 ฟื้นตัวดี เเรงหนุนสินเชื่อโต เงินฝากชะลอลง คนไทยปรับการลงทุน 

ttb analytics มองเเนวโน้ม 'ธุรกิจแบงก์' ในไทย ปี 65 ดีขึ้นต่อเนื่อง จากการเติบโตของ 'สินเชื่อ' ทั้งภาคธุรกิจรายใหญ่ SMEs และรายย่อย  "คาดว่าสินเชื่อโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวได้ราว 5.5% ขณะที่เงินฝาก มีทิศทางเติบโตอัตราชะลอลงจากการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศ และการปรับเปลี่ยนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ"    ด้านคุณภาพสินเชื่อโดยรวมยังทรงตัวอยู่ในระดับ 3.0% ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ (debt restructuring) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   ทั้งนี้ ประเมินอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมคงที่อยู่ในระดับต่ำ...