Thursday, May 26, 2022
Home Tags จีน-ออสเตรเลีย

Tag: จีน-ออสเตรเลีย

ยังไม่หายเคือง! ‘จีน’ เมินนำเข้าถ่านหินจาก ‘ออสเตรเลีย’ หันหา ‘รัสเซีย’ แทน

ในขณะที่จีนพยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ประเทศก็เดินหน้าเพิ่มการนำเข้าถ่านหิน โดยครั้งนี้หันไปหาถ่านหินจาก ‘รัสเซีย’ แทน โดยปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า จากเดิมที่จีนเคยมี ‘ออสเตรเลีย’ เป็นคู่ค้ารายใหญ่สุด