Sunday, October 2, 2022
Home Tags ดินโคลนถล่ม

Tag: ดินโคลนถล่ม

ไทยเบฟ จับมือ ปภ. จัดฝึกอบรมการป้องกันและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนบ้านห้วยขาบและชุมชนโดยรอบ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอดงพญา และจังหวัดน่าน จัด “โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 หมู่บ้าน รอบบ้านห้วยขาบ” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ มีแผนป้องกันสาธารณภัย และสามารถใช้อุปกรณ์จากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านห้วยขาบได้ และเพื่อให้ชาวบ้านมีความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมและสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านข้างเคียงได้ยามเกิดภัย ซึ่งโครงการดังกล่าว นับเป็นการต่อยอดและยกระดับ จากการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Community...