Saturday, September 25, 2021
Home Tags ทวิตเตอร์ ประเทศไทย

Tag: ทวิตเตอร์ ประเทศไทย

เจาะลึก 4 บทสนทนา ชาวทวิตเตอร์คุยอะไรกันบนทวิตภพ? แล้วแบรนด์จะเข้าถึงอย่างไร

0
ทวิตเตอร์กลายเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทรงพลังมากในตอนนี้ กลายเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าว เป็นเครื่องด่า เครื่องบ่นในชีวิตประจำวันของใครหลายๆ คน ในช่วงหนึ่งวัยรุ่นหันมาเล่นทวิตเตอร์กันเยอะ เพราะหนีผู้ปกครองที่เริ่มมาเล่นเฟซบุ๊กมากขึ้น แล้วชาวทวิตเตอร์คนไทยพูดคุยอะไรกันบ้าง... ทวิตเตอร์เผยงานวิจัยพบ 4 วัฒนธรรมการพูดคุยที่ทรงพลังบนทวิตเตอร์ประเทศไทย