Sunday, August 9, 2020
Home Tags นอสตร้า แมพ

Tag: นอสตร้า แมพ

ใกล้ไหนไปนั่น! เปิดวาร์ป 35 จุดตรวจ ‘COVID-19’ สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

‘นอสตร้า แมพ’ (NOSTRA Map) แอพพลิเคชันแผนที่นำทาง โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด ได้เพิ่มพิกัดแสดงตำแหน่งห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ รวม 35 แห่ง สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจ