Tuesday, October 26, 2021
Home Tags นิด้าโพล

Tag: นิด้าโพล

“นิด้าโพล” เปิดผลสำรวจคนไทย 61% รายได้แย่ลงช่วง COVID-19 ส่วน 8% ต้องอดมื้อกินมื้อ

0
นิด้าโพล สำรวจพบคนไทย 61% รายได้แย่ลงช่วง COVID-19 พบเกินครึ่งไม่ค่อยเพียงพอและไม่เพียงต่อการใช้ชีวิต 35% กินอาหารครบทุกมื้อ แต่ต้องจำกัดชนิดอาหารเพื่อประหยัดเงิน 8% เลือกงดอาหารบางมื้อ แต่ 83% กลับไม่เคยไปรับรับอาหารแจกฟรีหรือตามตู้ปันสุข โดย 53% เคยรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล

โพลชี้ คนไทยความปลอดภัยในชีวิตแย่ลง หวั่นโดนจี้ปล้น รัฐแก้ปัญหาฝุ่นไร้ประสิทธิภาพ

0
ฟังความเห็นประชาชน จากผลสำรวจ 'สวนดุสิตโพล' เผยคน 67.69% มองความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินแย่ลง สะท้อนสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ หวั่นโดนโจรผู้ร้าย จี้ปล้น ชิงทรัพย์ ฝั่ง 'นิด้าโพล' เผยคนกรุงเทพฯ มองหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไร้ประสิทธิภาพ จี้มาตรการจริงจังที่เป็นรูปธรรมในการควบคุม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่อง "ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้" โดยสำรวจประชาชน...