Thursday, September 29, 2022
Home Tags น้ำมันเเพง

Tag: น้ำมันเเพง

เปิดผลสำรวจคนไทย รับผลกระทบ ‘น้ำมันเเพง’ เงินเหลือเก็บลดลง กังวลราคาสินค้าพุ่ง

เปิดผลสำรวจเรื่อง 'น้ำมันแพง' กระทบประชาชนกว่า 84.1% ค่าเดินทางเพิ่มขึ้น เงินเหลือเก็บลดลง ส่วนใหญ่ใช้วิธีงดเดินทาง-งดเที่ยววันหยุด เเละต้องประหยัดมากขึ้น  กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “น้ำมันแพงกับผลกระทบที่ประชาชนได้รับ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,123 คน เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม ที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.1 ได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพง โดยระบุว่า ทำให้ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น...