Tuesday, June 15, 2021
Home Tags บริจาคอาหาร 1 ล้านมื้อ

Tag: บริจาคอาหาร 1 ล้านมื้อ

สุดปลื้ม! “เทสโก้ โลตัส” บรรลุเป้าความยั่งยืนปี 2020 นำค้าปลีกไทยสู่การบริโภคที่ยั่งยืน

0
แม้ในปีนี้อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเจอศึกใหญ่จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินธุรกิจท้าทายขึ้นไปอีก แต่ "เทสโก้ โลตัส" ก็ยังสามารถเดินหน้าตามแผนงานด้านความยั่งยืนที่วางไว้ เพื่อสร้างการเติบโตและสนับสนุนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า เพื่อนพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เทสโก้ โลตัส ได้กำหนดแผนความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ 4 ด้านหลัก ได้แก่ People (เพื่อนพนักงาน) Products (สินค้า)...

มอบอาหารครบ 1 ล้านมื้อ…ภารกิจช่วยชุมชนของ “เทสโก้ โลตัส” ฝ่า COVID-19

0
วิกฤต COVID-19 สั่นสะเทือนไปทุกหย่อมหญ้า ทั้งภาคธุรกิจ สังคมเเละตลาดแรงงาน โดยในไตรมาส 2 ของปีนี้ คนไทยต้อง ตกงาน” ไปถึง 7.5 แสนคน คิดเป็นกว่า 1.95% ต่อกำลังแรงงานรวม ถือเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 11 ปี เเละยังมีแรงงานที่ต้องหยุดงานชั่วคราวมากถึง 2.5 ล้านคน ผู้ประกอบการ SMEs...