Monday, June 27, 2022
Home Tags บริษัทยอดแย่

Tag: บริษัทยอดแย่

‘Facebook’ คว้าตำแหน่งบริษัท ‘ยอดแย่’ แห่งปี! จากผลสำรวจของ ‘Yahoo Finance’

เป็นประจำทุกเดือนธันวาคม Yahoo Finance จะเลือกบริษัทแห่งปีโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของตลาดและความสำเร็จในปีนั้น ซึ่งบริษัทที่ครองตำแหน่งสูงสุดในปี 2021 ก็คือ Microsoft และบริษัทที่ครองตำแหน่งแย่สุดของปีคือ Facebook หรือ Meta