Tuesday, October 20, 2020
Home Tags ประมูล 5G

Tag: ประมูล 5G

ของมันต้องมี! คาดผู้ใช้ 5G ทั่วโลกทะลุ 2,600 ล้านคนในปี 2568 แม้ค่าบริการจะเเพงกว่า 4G 20%

แม้ว่าการใช้งาน 5G ในไทยยังไม่เกิดขึ้นในปีนี้ แต่มีหลายประเทศในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือได้ดำเนินการเปลี่ยนย้ายไปสู่เครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อย