Thursday, September 29, 2022
Home Tags ผลิตภัณ์ทำความสะอาด

Tag: ผลิตภัณ์ทำความสะอาด

ร้านขายของชำทั่วสหรัฐฯ เริ่ม ‘กักตุนกระดาษชำระ’ เหตุกลัว COVID-19 ระบาดซ้ำช่วงหน้าหนาว

ร้านค้าปลีกขายทั่วสหรัฐอเมริกาต้องปาดเหงื่อและเตรียมกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนในช่วงที่มีไวรัส COVID-19 ระลอก 2 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน อาทิ กระดาษชำระและผ้าเช็ดทำความสะอาด ซึ่งถือเป็นสินค้าหายากที่ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดรอบ 2 ที่อาจจะเริ่มทวีความรุนแรงในช่วงฤดูหนาวนี้