Thursday, February 9, 2023
Home Tags พันธบัตรรัฐบาล

Tag: พันธบัตรรัฐบาล

สบน. เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ‘ส่งความสุข’ 3 หมื่นล้าน อายุ 3 ปี เริ่ม 17...

สบน. เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น 'ส่งความสุข' วงเงิน 3 หมื่นล้าน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.6% ต่อปี เริ่มจำหน่าย 17 ม.ค. 65 ผ่าน 4 ธนาคารใหญ่ ขั้นต่ำ 1,000 บาท ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน...

คลัง เปิดขายพันธบัตร ‘ออมไปด้วยกัน’ รุ่นอายุ 5 และ 10 ปี เริ่ม 15 พ.ย.นี้

คลังเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น 'ออมไปด้วยกัน' วงเงิน 8 หมื่นล้าน เริ่ม 15 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ ผ่านหลายช่องทางทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ บนแอปฯ เป๋าตัง เคาน์เตอร์ธนาคาร อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โมบายแบงกิ้ง โดยกระทรวงการคลัง จะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 3...

เช็กก่อนลงทุน พันธบัตรรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” ผลตอบแทน-ซื้ออย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

วันนี้ (14 พ.ค.) เป็นวันเเรกที่กระทรวงการคลังจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ในปีงบประมาณ 2563 แบบไร้ใบตราสาร วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท เป็นการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท พันธบัตรรุ่น "เราไม่ทิ้งกัน" เป็นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ใครสนใจ "ออมเงินระยะยาว" ต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน...