Friday, May 20, 2022
Home Tags พาสเวิร์ด

Tag: พาสเวิร์ด

ส่อง 10 ‘พาสเวิร์ด’ ที่คนใช้มากที่สุดในปี 2020 แน่นอนว่า ‘123456’ ยังคงครองแชมป์

เมื่อพูดถึงเรื่องของ ‘พาสเวิร์ด’ หลายคนคงรู้ว่าต้องตั้งให้ ‘ยาก’ หน่อย เพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูล และในปี 2020 นี้น่าจะเป็นปีที่ดีที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดเดิมให้ยากขึ้นอีก แต่เชื่อเถอะว่าหากรู้ถึง 10 พาสเวิร์ดที่นิยมใช้มากที่สุดในปี 2020 จะแสดงให้เห็นว่านิสัยและการเปลี่ยนแปลงของคนนั้นยาก