Thursday, May 26, 2022
Home Tags มินิ บิ๊กซี

Tag: มินิ บิ๊กซี

ไม่น้อยหน้า! BJC เดินหน้าเปิด “มินิบิ๊กซี” สาขาแรกในกัมพูชา

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เดินหน้าเปิดสาขา “มินิ บิ๊กซี” สาขาแรกในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เนื่องจากเห็นโอกาสการเติบโตทางการค้าของประเทศกัมพูชา โดยนับเป็นประเทศที่สามที่บิ๊กซีเดินหน้าขยายสาขา รองจากประเทศไทย และลาว