Sunday, January 29, 2023
Home Tags ยิงโฆษณาออนไลน์

Tag: ยิงโฆษณาออนไลน์

แบรนด์เตรียมตัว! ‘Facebook’ เล็ง “ห้ามกำหนดเป้าหมายโฆษณา” ในกลุ่ม ‘ละเอียดอ่อน’

บริษัท Meta หรือ Facebook ได้มีแผนที่จะจำกัดความสามารถของผู้โฆษณาในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ ในหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนบางประเภทโดยเริ่มในปีหน้า โดยจะลบ "การกำหนดเป้าหมายโดยละเอียด" ออกหลายพันรายการเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังผู้ใช้เฉพาะในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น สุขภาพ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเกี่ยวพันธ์ทางการเมือง ศาสนา และรสนิยมทางเพศ