Saturday, October 16, 2021
Home Tags วัฒนธรรมเกาหลี

Tag: วัฒนธรรมเกาหลี

Squid Game ฮิตจัดจนคนเรียน “ภาษาเกาหลี” พุ่งทะยานในแอปฯ Duolingo

0
Soft Power วัฒนธรรมเกาหลีเบ่งบานหลังกระแสสุดฮิตของ 'Squid Game' ล่าสุดแอปฯ สอนภาษา "Duolingo" มีผู้ใช้จากสหรัฐฯ และอังกฤษเข้าเรียน "ภาษาเกาหลี" พุ่งทะยาน