Friday, May 20, 2022
Home Tags สถาบันต่างชาติ

Tag: สถาบันต่างชาติ

TQM เเจงขายบิ๊กล็อต 5.7 ล้านหุ้น ให้สถาบันต่างชาติ หวังเพิ่มสภาพคล่อง

TQM โบรคเกอร์ประกันภัย ขายบิ๊กล็อต 5.7 ล้านหุ้นให้สถาบันต่างชาติ หลังเข้า MSCI และเดินสายโรดโชว์ต่างประเทศ บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) ชี้แจงรายการซื้อขายหุ้น TQM ผ่านระบบการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ บนกระดานราย ใหญ่ (Big Lot Board) จำนวน 5,717,900 หุ้น คิดเป็น 1.91% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทว่า...