Saturday, September 25, 2021
Home Tags สถาบันวิทยสิริเมธี

Tag: สถาบันวิทยสิริเมธี

รู้จัก “วังจันทร์วัลเลย์” โครงการยักษ์ 3,400 ไร่ แหล่งปั้น “นวัตกรรม” โดย ปตท.

0
ประเทศไทยกำลังยกระดับเศรษฐกิจด้วย "นวัตกรรม" ทำให้ ปตท. เลือกลงทุนโครงการ "วังจันทร์วัลเลย์" เนื้อที่กว่า 3,400 ไร่ ในจังหวัดระยอง ให้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation; EECi) ส่งเสริมนวัตกรรมแบบครบวงจร ทั้งการวิจัยและพัฒนา โรงเรียนนักวิทย์ จนถึงแหล่งที่อยู่อาศัยที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักวิจัย