Wednesday, September 23, 2020
Home Tags สนามบินฮ่องกง

Tag: สนามบินฮ่องกง

วิกฤต! สนามบินฮ่องกงมีผู้โดยสารลดฮวบต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปี

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการเข้าออก ลดฮวบหนักที่สุดในรอบระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา