Thursday, October 28, 2021
Home Tags สยามราชธานี

Tag: สยามราชธานี

รู้จัก “สยามราชธานี” บริษัท outsource เบื้องหลังทีมคนขับรถถึงคนสวน ที่ไม่ได้บริการแค่เรื่อง “คน” แต่พ่วง “เทคโนโลยี”

ในการบริหารธุรกิจหรือองค์กรหนึ่งๆ จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่เกี่ยวกับแกนหลักของธุรกิจแต่เป็นสิ่งจำเป็น เช่น คนขับรถผู้บริหาร คนสวน พนักงานคีย์ข้อมูล ฯลฯ รายละเอียดเหล่านี้เองที่ “สยามราชธานี” เป็นบริษัทเบื้องหลังผู้เข้าไปช่วยดูแล เป็น outsource จัดหาพนักงานและดูแลระบบให้แบบมืออาชีพ แม้จะเป็นงานเบื้องหลังแต่ทำรายได้ให้บริษัทไปเฉียด 2 พันล้านบาทในปีที่ผ่านมา และเทรนด์ธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง เมื่อบริษัท “ดิสรัปต์” ตนเอง ปรับระบบใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริการทุกจุดเรียบร้อยแล้ว บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)...